Διαβουλεύσεις

Θέμα Απαντήσεις Τελευταία δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Υγρού Οξυγόνου Ο2"
στις 4 Μάιος 2022 - 9:28
0
στις 4 Μάιος 2022 - 9:28
Κλειδωμένο θέμα : Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης ΤΠ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στις 21 Απρ 2022 - 7:32
0
στις 21 Απρ 2022 - 7:32
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημ Διαβούλευσης TΠ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμ
στις 14 Απρ 2022 - 11:55
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:55
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημ Διαβούλευσης ΤΠ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδ εξοπλ
στις 14 Απρ 2022 - 11:51
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:51
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης ΤΠ για την παροχή υπηρεσιών Συλλογής, Μεταφοράς & Επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων
στις 14 Απρ 2022 - 11:39
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:39
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης ΤΠ για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης
στις 14 Απρ 2022 - 11:34
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:34
Κλειδωμένο θέμα ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ-Unit"
στις 16 Απρ 2021 - 10:31
0
στις 21 Απρ 2021 - 14:43
Κλειδωμένο θέμα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ-Unit" ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
στις 1 Μαρ 2021 - 14:50
0
στις 8 Μαρ 2021 - 14:58
Κλειδωμένο θέμα ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
στις 16 Νοε 2018 - 13:12
0
στις 19 Νοε 2018 - 9:25
Κλειδωμένο θέμα 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
στις 27 Μαρ 2018 - 0:00
2
στις 11 Απρ 2018 - 10:12
Κλειδωμένο θέμα ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»
στις 8 Μαρ 2018 - 13:57
0
στις 16 Μαρ 2018 - 8:45
Κλειδωμένο θέμα 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ
στις 15 Φεβ 2018 - 15:13
5
στις 2 Μαρ 2018 - 8:20
Νέα μηνύματα
Χωρίς νέα μηνύματα
Επισημασμένο θέμα
Κλειδωμένο θέμα

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου