Διαβουλεύσεις

Θέμα Απαντήσεις Τελευταία δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στις 18 Νοε 2022 - 13:21
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:20
Κλειδωμένο θέμα Δημόσια Διαβούλευση τεχν.προδ. για την προμήθεια "Οφθαλμολογικού Υλικού"
στις 24 Νοε 2022 - 13:13
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:19
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Β) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, μετά την τροποποίηση των αρχικών (σχόλια)
στις 20 Δεκ 2022 - 9:37
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:19
Κλειδωμένο θέμα Δημόσια Διαβούλευση τεχν.προδ. για την προμήθεια "Τροφίμων"
στις 10 Νοε 2022 - 12:49
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:19
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «Πλεγμάτων»
στις 29 Δεκ 2022 - 7:10
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:18
Κλειδωμένο θέμα Α Φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών συρραπτικών χειρουργείου
στις 30 Μαρ 2023 - 12:43
1
στις 30 Ιαν 2024 - 8:17
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού της Ν.Μ. Ναυπλίου.
στις 7 Ιουν 2023 - 13:52
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:17
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών μίσθωσης κτιρίων ΨΥΧΑΡΓΩΣ
στις 7 Ιουν 2023 - 13:48
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:16
Κλειδωμένο θέμα Δημόσια Διαβούλευση τεχν.προδ. για την προμήθεια "Αντιδραστηρίων Αιματολογικού"
στις 13 Οκτ 2022 - 13:41
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:16
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πλεγμάτων
στις 2 Φεβ 2023 - 14:45
0
στις 30 Ιαν 2024 - 8:15
Κλειδωμένο θέμα Θέμα: Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στις 20 Μάιος 2022 - 13:50
0
στις 20 Μάιος 2022 - 13:50
Κλειδωμένο θέμα Θέμα: Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης & μάγειρα
στις 20 Μάιος 2022 - 13:48
0
στις 20 Μάιος 2022 - 13:48
Κλειδωμένο θέμα Θέμα: Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
στις 20 Μάιος 2022 - 13:46
0
στις 20 Μάιος 2022 - 13:46
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Υγρού Οξυγόνου Ο2"
στις 4 Μάιος 2022 - 9:28
0
στις 4 Μάιος 2022 - 9:28
Κλειδωμένο θέμα : Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης ΤΠ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στις 21 Απρ 2022 - 7:32
0
στις 21 Απρ 2022 - 7:32
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημ Διαβούλευσης TΠ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμ
στις 14 Απρ 2022 - 11:55
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:55
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημ Διαβούλευσης ΤΠ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδ εξοπλ
στις 14 Απρ 2022 - 11:51
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:51
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης ΤΠ για την παροχή υπηρεσιών Συλλογής, Μεταφοράς & Επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων
στις 14 Απρ 2022 - 11:39
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:39
Κλειδωμένο θέμα Διενέργεια (Α) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης ΤΠ για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης
στις 14 Απρ 2022 - 11:34
0
στις 14 Απρ 2022 - 11:34
Κλειδωμένο θέμα ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ-Unit"
στις 16 Απρ 2021 - 10:31
0
στις 21 Απρ 2021 - 14:43
Κλειδωμένο θέμα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ-Unit" ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
στις 1 Μαρ 2021 - 14:50
0
στις 8 Μαρ 2021 - 14:58
Κλειδωμένο θέμα ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
στις 16 Νοε 2018 - 13:12
0
στις 19 Νοε 2018 - 9:25
Κλειδωμένο θέμα 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
στις 27 Μαρ 2018 - 0:00
2
στις 11 Απρ 2018 - 10:12
Κλειδωμένο θέμα ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»
στις 8 Μαρ 2018 - 13:57
0
στις 16 Μαρ 2018 - 8:45
Κλειδωμένο θέμα 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ
στις 15 Φεβ 2018 - 15:13
5
στις 2 Μαρ 2018 - 8:20
Νέα μηνύματα
Χωρίς νέα μηνύματα
Επισημασμένο θέμα
Κλειδωμένο θέμα

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου