Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Ακολουθούν οι οδηγοί για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης (ν. 4659/2020)

Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης (αρχείο PDF)

Brief Guide - Digital Birth Registration (αρχείο PDF)

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου