Αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

Η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου σας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων, στις οποίες έχετε υποβληθεί εσείς ή το παιδί σας, είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή για το ψηφιακό αποθετήριο ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

Για την πρόσβασή σας θα χρειαστείτε: τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας (ή τον ΑΜΚΑ του παιδιού).

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου