Προγραμματισμός Εξωτερικών Ιατρείων

Στα Ραντεβού γίνεται ο προγραμματισμός των επισκέψεων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Για να κλείσετε ή να τροποιήσετε ραντεβού καλέστε καθημερινά στο τηλέφωνο 2752 361211. Εξαιρείται το Ιατρείο Ύπνου, για το οποίο ραντεβού κλείνoνται στο τηλέφωνο: 2752 361152.

 • Ο ασθενής κατά την  επίσκεψή του στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα να φέρνει το Βιβλιάριο Υγείας του. Αν δεν το προσκομίσε,ι είναι αναγκαίο να πληρώσει την επίσκεψή του σε Ε.Ι ή τις προγραμματισμένες εξετάσεις του.
 • Για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για διορισμό, απαιτείται ραντεβού.
 • Για Βιβλιάρια Υγείας και κάρτες Αλλοδαπών, απαιτείται ραντεβού.

Εξωτερικά Ιατρεία:

 1. Παθολογικό
 2. Χειρουργικό
 3. Καρδιολογικό
 4. Πνευμονολογικό
 5. Παιδιατρικό
 6. Γυναικολογικό
 7. Οθφαλμολογικό
 8. Ορθοπαιδικό
 9. Ωτορινολαρυγγολογικό
 10. Δερματολογικό

Εργαστήρια:

 1. Μικροβιολογικό
 2. Ακτινολογικό (Υπέρηχοι)

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου