Πρoσκλήσεις

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού (ΣΟΧ1/2018) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (αρχείο XLS)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού (ΣΟΧ1/2018) ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (αρχείο XLS)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού (ΣΟΧ1/2018) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (αρχείο XLS)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 08.12.2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 17.12.2018 ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 20€

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (αρχείο DOC)

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 (αρχείο DOC)

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 23.11.2018 έως 03.12.2018

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου