Διαδικασία Εισαγωγής

Οι Εισαγωγές των ασθενών στο Νοσοκομείο είναι δύο τύπων: η Επείγουσα και η Τακτική.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ασθενής που έρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας, εξετάζεται καταρχήν από τον εφημερεύοντα ιατρό στα Εξωτερικά  Ιατρεία. Ο ιατρός ανάλογα με το περιστατικό, κρίνει αν πρέπει να νοσηλευτεί ή να γίνει διακομιδή σε μεγαλύτερο Νοσοκομείο. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδει Εισιτήριο, με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ενημερώνεται το ΕΚΑΒ για την διακομιδή και ο ιατρός ετοιμάζει τα απαραίτητα χαρτιά του ασθενή.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εισιτήριο για την προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής. Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν τον Α.Μ.Κ.Α.τους. Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής, το Α.Μ.Κ.Α, θα πρέπει οι συνοδοί  του ασθενούς, να το προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν στο Γραφείο Κίνησης των Ασθενών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του νοσηλευομένου μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το Εξιτήριο παραδίδεται στο Γραφείο Κίνησης-Λογιστήριο ασθενών, όπου τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Σε κάθε περίπτωση οι ασθενείς χωρίς ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίζουν ταυτοποιητικά στοιχεία (Ταυτότητα ή Διαβατήριο).

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου