Διαδικασία Εισαγωγής

Οι Εισαγωγές των ασθενών στο Νοσοκομείο είναι δύο τύπων: η Επείγουσα και η Τακτική.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ασθενής που έρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας, εξετάζεται καταρχήν από τον εφημερεύοντα ιατρό στα Εξωτερικά  Ιατρεία. Ο ιατρός ανάλογα με το περιστατικό, κρίνει αν πρέπει να νοσηλευτεί ή να γίνει διακομιδή σε μεγαλύτερο Νοσοκομείο. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδει Εισιτήριο, με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ενημερώνεται το ΕΚΑΒ για την διακομιδή και ο ιατρός ετοιμάζει τα απαραίτητα χαρτιά του ασθενή.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες τακτικές εισαγωγές. Το εισιτήριο για την προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής. Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα. Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής, το βιβλιάριο, θα πρέπει οι συνοδοί  του ασθενούς, να το προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν στο Γραφείο Κίνησης των Ασθενών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του νοσηλευομένου μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το Εξιτήριο παραδίδεται στο Γραφείο Κίνησης-Λογιστήριο ασθενών, όπου τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες και ο ασθενής ή οι συνοδοί του παραλαμβάνουν το Βιβλιάριο Υγείας.

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου