Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Απρ 2021Μαρ 2021 Φεβ 2021 Ιαν 2021 Δεκ 2020 Νοε 2020 Οκτ 2020 Σεπ 2020

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΘΩΡΑΚΟΣΤΟΜΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΗ BULLAUΧειρουργική30 Απρ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ- ΕΝΤΕΡΟΚΤΟΜΗΧειρουργική28 Απρ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣΧειρουργική27 Απρ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΟΣΧειρουργική26 Απρ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική23 Απρ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ- LAP ΣΚΩΛΗΚΟΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική22 Απρ
LAP ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική21 Απρ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣΧειρουργική20 Απρ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική18 Απρ
LAP ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική18 Απρ
undefinedΧειρουργική16 Απρ
ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική15 Απρ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική12 Απρ
ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ- ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική8 Απρ
LAP ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική5 Απρ
LAP ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική2 Απρ
ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική2 Απρ

Απρ 2021Μαρ 2021 Φεβ 2021 Ιαν 2021 Δεκ 2020 Νοε 2020 Οκτ 2020 Σεπ 2020


Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου