Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Φεβ 2024Ιαν 2024 Δεκ 2023 Νοε 2023 Οκτ 2023 Σεπ 2023 Αυγ 2023 Ιουλ 2023

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΛΑΠΑΡ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική27 Φεβ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική21 Φεβ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική21 Φεβ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική14 Φεβ
ΛΑΠΑΡ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική13 Φεβ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΧειρουργική10 Φεβ
ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥΧειρουργική9 Φεβ
ΟΡΧΕΚΤΟΜΗΧειρουργική7 Φεβ

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου