Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Ιαν 2024Δεκ 2023 Νοε 2023 Οκτ 2023 Σεπ 2023 Αυγ 2023 Ιουλ 2023

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΧειρουργική30 Ιαν
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΧειρουργική30 Ιαν
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΧειρουργική30 Ιαν
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική30 Ιαν
ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ LOOP ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΧειρουργική26 Ιαν
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΧειρουργική26 Ιαν
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική23 Ιαν
ΣΑΛΠΙΓΓΕΚΤΟΜΗ -ΗΜΙΚΟΛΕΚΤΟΜΗΧειρουργική12 Ιαν
ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική1 Ιαν

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου