Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Αυγ 2023Ιουλ 2023 Ιουν 2023 Μάιος 2023 Απρ 2023 Μαρ 2023 Φεβ 2023 Ιαν 2023

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική28 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική26 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική18 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική18 Αυγ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΧειρουργική16 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική16 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣΧειρουργική14 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική14 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ .ΒΟΥΒ/ΛΗΣΧειρουργική13 Αυγ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΧειρουργική13 Αυγ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική12 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική11 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΧειρουργική11 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ .ΒΟΥΒ/ΛΗΣΧειρουργική11 Αυγ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΧειρουργική10 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική8 Αυγ
ΕΚΤΟΜΗ - ΒΙΟΨΙΑΧειρουργική8 Αυγ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΧειρουργική2 Αυγ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ - ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗΧειρουργική1 Αυγ

Αυγ 2023Ιουλ 2023 Ιουν 2023 Μάιος 2023 Απρ 2023 Μαρ 2023 Φεβ 2023 Ιαν 2023


Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου