Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Οκτ 2022Σεπ 2022 Αυγ 2022 Ιουλ 2022

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική31 Οκτ
ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΧειρουργική29 Οκτ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ -ΕΝΤΕΡΕΚΤΟΜΗΧειρουργική21 Οκτ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική20 Οκτ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣΧειρουργική17 Οκτ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική15 Οκτ
ΘΩΡΑΚΟΣΤΟΜΙΑ ΔΕΞΙΑΧειρουργική6 Οκτ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ- ΣΥΡΡΑΦΗΧειρουργική6 Οκτ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ -ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ HARTMANNΧειρουργική4 Οκτ

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου