Διακήρυξη

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΣ Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Είδος: 
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  - 30/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.10693/26.11.2021

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (COVID -19)

Είδος: 
Διακήρυξη: 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

Είδος: 
Διακήρυξη: 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΘΗΚΕΣ

Είδος: 
Διακήρυξη: 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Είδος: 
Διακήρυξη: 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Είδος: 
Διακήρυξη: 

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου