Διακήρυξη

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

3666/13.05.2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

3665/13.05.2022

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

3664/13.05.2022

ΡΟΜΠΕΣ/ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

3663/13.05.2022

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

3588/11.05.2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

3591/11.05.2022

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

3590/11.05.2022

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ ΠΡΩΤ 3508/09.05.2022

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Είδος: 
Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ ΠΡΩΤ 3507 /09.05.2022

TONER

Είδος: 
Διακήρυξη: 

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου