Κτιριακές Υποδομές

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου έχουν ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο 6.014,13 τ.μ. που έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και περικλείεται από τους οδούς Λ. Ασκληπιού, Γ. Κολοκοτρώνη, Μαρτινείας και Π. Κουντουριώτη. Περιλαμβάνουν το κεντρικό Κτίριο του Νοσοκομείου, καθώς και άλλα κτίρια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι τα ακόλουθα:

 • Κεντρικό - Υπόγειο 270τ.μ., με ημερομηνία ανέγερσης το 1960.
 • Κεντρικό - Ισόγειο 1.713 τ.μ., με ημερομηνία ανέρερσης από  1971 - 1986.
 • Κεντρικό - 1ος Όροφος 1.713 τ.μ., με  ημερομηνία ανέγερσης από 1971 - 1986.
 • Κεντρικό - 2ος Όροφος 449τ.μ., με  ημερομηνία ανέγερσης 2000.
 • Βοηθητικοί Χώροι Ισογείου - 396 τ.μ., με  ημερομηνία ανέγερσης από 1986 - 2000.

Αναμένεται η ολοκληρωτική χρήση  της νέας πτέρυγας, η οποία συνδέεται άμεσα με το παλιό κτίριο και περιλαμβάνει ισόγειο και 1ο όροφο.

Στον  προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου υπάρχει Υποσταθμός Μέσης Τάσης, λειτουργεί το Γραφείο Ηλεκτρολόγων - Υδραυλικών, χώρος ιατρικών αερίων, αντλίες νερού-πυρόσβεσης και παραπλεύρως της Κεντρικής Πύλης Εισόδου λειτουργεί το Θυρωρείο και ο χώρος υποδοχής Covid.
  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Στο ΥΠΟΓΕΙΟ στεγάζονται:

 • η Αποθήκη Φαρμακείου
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Αρχείο Φακέλων Ασθενών

Στο ΙΣΟΓΕΙΟ στεγάζονται:

 • το Γραφείο του Διοικητή και της γραμματείας του
 • το Γραφείο Υποδοχής ασθενών
 • οι Διοικητικές Υπηρεσίες (Γραφείο Διοικητικού Διευθυντή, τα τμήματα Γραμματείας,  Προσωπικού, Οικονομικού,  Κίνησης Ασθενών, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων,  το Ταμείο, τα  Γραφεία Υλικού, Προμηθειών, Ραντεβού, Λογιστηρίου  Ασθενών,  το Γραφείο του  Προισταμένου Τεχν. Υπηρεσιών και το γραφείο της Κοινωνικής Λειτουργού.
 • Ο εργαστηριακός τομέας  του νοσοκομείου (ακτινολογικό - υπέρηχοι - μικροβιολογικό - βιοχημικό - ανοσολογικό)
 • τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και η στάση Νοσηλευτριών των Ε.Ι
 • το νεκροτομείο
 • το Φαρμακείο και μια αποθήκη φαρμακείου και τέλος
 • η κουζίνα και η τραπεζαρία.

Στον 1ο ΟΡΟΦΟ στεγάζονται:

 • οι κλινικές του Νοσοκομείου,  παθολογικού και χειρουργικού τομέα
 • τα Γραφεία των Ιατρών
 • το Γραφείο της Δ/ντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • οι Στάσεις Νοσηλευτριών των κλινικών
 • Γραφείο Μαιών
 • Αίθουσα Τοκετού
 • οι Αίθουσες Χειρουργείου

Στον 2ο ΟΡΟΦΟ στεγάζονται:

 • το Γραφείο του Ηλεκτρονικού (Computer Room)
 • το Ραφείο
 • τα Δωμάτια των Εφημερεύοντων Ιατρών
 • Αποθήκες Υλικών

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου