ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

Η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης <<Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας>> με κωδικό ΟΠΣ 5069176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ <<Πελοπόννησος 2014-2020>>.

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου