Κλειστές προσφορές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Νο 9038/ 03.11.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Νο 8973/ 02.11.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Νο 8982 / 02.11.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Παρατηρήσεις: 

8926/ 30.10.2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.8875/29-10-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8846/29.10.20
 

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου