Κλειστές προσφορές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

5957/28-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-BILLOW

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

5912/27-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

5913/27-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

5571/16-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

5470/13-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

5372/10-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.5045/30-6-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.5046/30-6-2020

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου