Προκηρύξεις

Τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για τις θέσεις με κωδικό 6.82 και 6.83 Επιμελητών Β’ στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, κατόπιν την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για την Αποδοχή της θέσης στην οποία κατατάχθηκαν πρώτοι (αρχείο XLSX)

Τελικός πινάκας μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για την θέση με κωδικό 6.82 Επιμελητή Β’ στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (αρχείο XLSX)

Αναδιαμορφωμένος τελικός πινάκας μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για την θέση με κωδικό 6.83 Επιμελητή Β’ στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (αρχείο XLSX)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για την θέση με κωδικό 6.83 Επιμελητή Β’ στη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (αρχείο XLSX)

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023, Παράρτημα ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, Παράρτημα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (αρχεία PDF)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 04.09.2023 έως και 14.09.2023.

Προκήρυξη ιατρικών θέσεων (αρχείο PDF)

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου