ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στόχος της Κ.Μ.Ψ.Υ είναι η πρόληψη, η διάγνωση και θεραπεία όλων των ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Η διεπιστημονική ομάδα Κ.Μ.Ψ.Υ αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλεύτρια.

 

Υπηρεσίες Κ.Μ.Ψ.Υ.

  • Ψυχιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση.
  • Χορήγηση και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειάς του.
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινοτικές δομές.

 

Ωφελούμενοι της πράξης

  • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνιες ψυχικές διαταραχές και χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
  • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και ενήλικες που βρίσκονται σε κοινωνική απομόνωση.
  • Συγγενείς-φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές.
  • Η ευρύτερη κοινότητα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 2752044424
e-mail kiniti.monada@gnn.gov.gr
Τοποθεσία Αγία Τριάδα-Τ.Κ. 21055

 

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου