Ανοιχτές προσφορές

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΑΚΕΛΟΙ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

 

Α.Π.6576

ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

 

Α.Π. 6551

ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε1-603)

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.6452

DRUM

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

 

Α.Π.6415

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΤΟΝΕΡ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π. 6383

ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε1-603)

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.6362

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π. 6360

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ARCHTECKT)

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

 

Α.Π.6176

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π. 6177

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου