Ανοιχτές προσφορές

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΩΡΛ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1640

ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1588

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1587

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ BLAKE ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1586

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1506

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1507

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1508

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΑΕΜΑ OSIRIS 3

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1446

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.1426

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου