Ανοιχτές προσφορές

ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

8754

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

8755

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

8756

ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

SWITCH ΔΙΚΤΥΟΥ & ACCESS POINT

Λαβίδα πολλαπλών χρήσεων και υλικών χειρουργείου

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

8633

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

8632

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

8611

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

8554

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου