Ανοιχτές προσφορές

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8952

ACCESS POINT

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8916

ΑΝΤΙΔΡAΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚOY CELTAC

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8898

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΗΞΗΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8899

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8877

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8817

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΤΟΝΕΡ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8750

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διακήρυξη: 
Βοηθητικά αρχεία: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8738

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8696

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΑΤΖΕΝΤΕΣ

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

Α.Π.8643

Σελίδες

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου