Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Δεκ 2022 Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022 Αυγ 2022Ιουλ 2022

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική25 Αυγ
ΜΕΙΖΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣΧειρουργική25 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική23 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική23 Αυγ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΣΥΡΡΑΦΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣΧειρουργική23 Αυγ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική21 Αυγ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣΧειρουργική21 Αυγ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική20 Αυγ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική20 Αυγ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική20 Αυγ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΧειρουργική19 Αυγ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική18 Αυγ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΧειρουργική18 Αυγ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΜΟΣΤΑΞΗΧειρουργική16 Αυγ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική16 Αυγ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΧειρουργική11 Αυγ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΧειρουργική11 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική11 Αυγ
ΔΕ ΗΜΙΚΟΛ/ΕΚΤΟΜΗΧειρουργική9 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣΧειρουργική8 Αυγ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΧειρουργική8 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική7 Αυγ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική6 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική6 Αυγ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική3 Αυγ

Δεκ 2022 Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022 Αυγ 2022Ιουλ 2022


Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου