Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Δεκ 2022 Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022Αυγ 2022 Ιουλ 2022

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΥΟΧειρουργική30 Σεπ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική30 Σεπ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗΜαιευτική/Γυναικολογική23 Σεπ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική23 Σεπ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗΜαιευτική/Γυναικολογική23 Σεπ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ- ΡΗΞΗ ΓΑΓΓΡ.ΣΚΩΛΗΚ/ΔΟΥΣΧειρουργική22 Σεπ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗΜαιευτική/Γυναικολογική18 Σεπ
ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΛΚΟΥΣ-CRAHAM PATCH-ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣΧειρουργική15 Σεπ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ -ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗΧειρουργική12 Σεπ
ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛ/ΤΙΣ - ΛΑΠ. ΣΚΩΛ/ΤΟΜΗΧειρουργική8 Σεπ
ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΦΩΧειρουργική8 Σεπ

Δεκ 2022 Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022Αυγ 2022 Ιουλ 2022


Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου