Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Δεκ 2022 Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022 Αυγ 2022 Ιουλ 2022

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική23 Ιουλ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική19 Ιουλ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧειρουργική18 Ιουλ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική10 Ιουλ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική10 Ιουλ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΧειρουργική9 Ιουλ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΧειρουργική5 Ιουλ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΣΥΡΡΑΦΗΧειρουργική5 Ιουλ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΧειρουργική1 Ιουλ

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου