Λίστα επειγόντων χειρουργείων

Η νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά τις λίστες των προγραμματισμένων χειρουργείων ανά κλινική. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή λίστα για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά.


Μαρ 2023 Φεβ 2023 Ιαν 2023 Δεκ 2022Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022 Αυγ 2022 Ιουλ 2022

Είδος χειρουργείουΚλινικήΗμερομηνία χειρουργείου
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΧειρουργική29 Δεκ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική27 Δεκ
ΕΠΙΤΟΚΟΣ(ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ)Μαιευτική/Γυναικολογική27 Δεκ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική14 Δεκ
ΕΠΙΤΟΚΟΣ-ΕΜΒΡ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΜαιευτική/Γυναικολογική13 Δεκ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική13 Δεκ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣΧειρουργική12 Δεκ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ - ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗΧειρουργική12 Δεκ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΧειρουργική11 Δεκ
ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ ΕΠΙΓΑΣΤΡΩ. ΚΗΛΗΧειρουργική6 Δεκ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΧειρουργική6 Δεκ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΧειρουργική6 Δεκ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣΧειρουργική6 Δεκ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΧειρουργική5 Δεκ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΧειρουργική5 Δεκ

Μαρ 2023 Φεβ 2023 Ιαν 2023 Δεκ 2022Νοε 2022 Οκτ 2022 Σεπ 2022 Αυγ 2022 Ιουλ 2022


Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου