ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2007-2013
Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που αφορούν τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου - Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, προϋπολογισμού 1.377.480,00 €.
Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις σας σχετικά με τις προδιαγραφές ή τον προϋπολογισμό των ειδών στο email: espa@gnn.gov.gr.
Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πατήστε εδώ.
Ημερομηνία διάρκειας της διαβούλευσης: από 21 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2013.
Α/Α
ΕΙΔΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
 Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό (Προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ)
1
230.000,00 €
2
Αναπηρικό αμαξίδιο
6
480,00 €
3
Φορητή αναρρόφηση
5
8.000,00 €
4
Μόνιτορ καρδιολογικό με απινιδωτή και οξύμετρο
3
30.000,00 €
5
Απινιδωτής με βηματοδότη
2
15.400,00 €
6
Μόνιτορ με καπνογράφο
3
19.000,00 €
7
Σπυρόμετρο διάχυσης
1
30.000,00 €
8
Συσκευή C-PAP
2
3.000,00 €
9
Λαπαροσκοπικό σύστημα πλήρες
1
65.000,00 €
10
Ενδοσκοπικό σύστημα άνω και κάτω πεπτικού HD
1
115.000,00 €
11
Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
1
17.000,00 €
12
Ρινολαρυγγοφαρυγγοσκόπιο εύκαμπτο
1
6.000,00 €
13
Βιντεολαρυγγοσκόπιο
1
7.500,00 €
14
Βηματοδότης προσωρινός
2
4.000,00 €
15
Εξοπλισμός χειρουργικής αίθουσας
2
24.000,00 €
16
Μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας
2
13.000,00 €
17
Διαθερμία χειρουργική υψηλής απόδοσης
1
9.000,00 €
18
Πλυντήριο – Στεγνωτήριο χειρουργικών εργαλείων
1
25.000,00 €
19
Φορείο χειρουργείων
1
6.000,00 €
20
Ψυγείο νεκρών δύο θέσεων
1
13.000,00 €
21
Αναπνευστήρας φορητός
2
18.000,00 €
22
Τονόμετρο επιπεδώσεως
1
1.500,00 €
23
Τοπογραφία κερατοειδούς
1
18.000,00 €
24
Laser YAG – ARGON- GREEN
1
60.000,00 €
25
Εργαλεία οφθαλμολογικά εξεταστικά
ΣΕΤ
2.500,00 €
26
Λυχνία σχισμοειδής
1
15.000,00 €
27
Τριεδρική ύαλος
1
600,00 €
28
Τραπέζι ηλεκτρικό οφθαλμολογικό
1
1.000,00 €
29
Σετ δοκιμαστικών φακών
2
1.000,00 €
30
Εργαλεία οφθαλμολογικά χειρουργικά
ΣΕΤ
11.000,00 €
31
Διαθλασίμετρο – κερατόμετρο
1
10.000,00 €
32
Προβολέας οπτοτύπων
1
2.500,00 €
33
A/B SCAN υπερηχογραφία
1
26.000,00 €
34
Πολυθρόνα οφθαλμολογική εξεταστική
1
4.000,00 €
35
Ορθοπαντομογράφος ψηφιακός
1
68.000,00 €
36
Σκυαλιτική λυχνία με δορυφόρο
2
56.000,00 €
37
Ακτινολογικό μηχάνημα φορητό
2
40.000,00 €
38
Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες
2
92.000,00 €
39
Τράπεζα χειρουργική
1
50.000,00 €
40
Φορείο μεταφοράς ασθενών, μεταβλητού ύψους
2
4.000,00 €
41
Ψυγείο ασκών αίματος
1
6.000,00 €
42
Μαστογράφος ψηφιακού τύπου Β (Προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ)
1
250.000,00 €
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
1.377.480,00 €