Π.Π.Ι. Σπετσών

Το Περιφερειακό Ιατρείο Σπετσών αναγορεύτηκε ως Πολυδύναμο, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α1α/10921/97/98 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 507/Β/26.05.1998. Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο κ. Διονύσης Πανούσης, Ιατρός κλάδου ΕΣΥ.
Διεύθυνση: Σπέτσες, Τ.Κ. 18050
Τηλέφωνο: 2298 072472

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου