ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FILM ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ Fujifilm DRYPIX 7000/4000

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου